pyssykylanuistelijat.com

 • Suurenna fontin kokoa
 • Fontin oletuskoko
 • Pienennä fontin kokoa
Kotilaituri Punnitukset Sääntöjä
Kilpailujen sääntöjä

Euronics Porttipahta 2021 säännöt.

Tulosta

Euronics Porttipahta 2021 säännöt.
1.
Kilpailun nimi on Euronics uistelu 2021. Kilpailun järjestäjänä toimivat Pyssykylän uistelijat.
2.
Kilpailuaika on 14.8. klo 10.00 - 18.00. Siirtymäajat ovat alussa ja lopussa 30 min.
3. Kilpailualue on Porttipahdan allas seuraavin rajoituksin: Lohijoki: 4-tien siltaan saakka, Tankajoki-, Rantasuojoki-, Vaulo-, Kitinen- ja
Iissijoki- väylillä kartan mukaan. Kilpailun lähtö- ja maalipaikkana toimii Siltaharjun kalasatama, joka toimii myös kilpailukeskuksena. Rantautumispaikkana toimii kilpailukeskus. Kilpailunjohtaja voi antaa puhelimitse poikkeustapauksissa luvan rantautumiseen kilpailualueella.
4. Ostamalla 50 € arvoisen arvan, olet oikeutettu osallistumaan kilpailuun. Arpoja myydään kilpailukeskuksessa 14.8. klo 08.00-18.00 välisenä aikana. Kilpailukortti ja -numero jaetaan ilmoittautumisen yhteydessä. Numero on pidettävä näkyvillä kilpailun aikana.
5. Kilpailijoille jaetaan kilpailualueen kartta, josta ilmenee alueen rajat.
6. Kilpailijalla on oltava kalastonhoitomaksu maksettuna. Järjestäjän toimesta on kilpailijoilla kisan ajaksi kalastuslupa Porttipahdalle.
7. Pyyntitapana on sallittu vetouistelu moottorivoimalla tai soutaen. Heittouistelu on kielletty.
8. Kilpailuveneet tarkistetaan ennen lähtöalueelle menoa. Merkintä tarkastuksesta tehdään järjestäjän toimesta kilpailukorttiin.
Lähtöalueen etureuna on merkattu poijuilla. Lähtölupa siirtymälle annetaan järjestäjän toimesta. Kilpailuveneiden on oltava lähtöalueen merkkien itäpuolella viimeistään klo 18.30.Punnitusalue suljetaan klo 18.45.
9. Kipparipalaveri pidetään kilpailupäivänä klo 9.00
10. Vapoja saa olla pyynnissä enintään kymmenen. Kutakin vapaa kohti enintään kaksi koukullista viehettä kuitenkin niin, että vieheet erottava tapsisiima saa olla enintään kolmen metrin pituinen. Varavapoja ja muita apuvälineitä saa olla mukana rajoituksetta. Varavavat eivät saa olla vapatelineissä. Vieheen koukkujen määrää ei ole rajoitettu. Perho on uistimeen verrattava viehe. Lirkkiminen hitaasti kulkevasta tai paikallaan olevasta veneestä, vapaa kädessä pitäen, on kielletty.
11. Luonnollisten syöttien käyttö täkyrakseissa on sallittu.
12. Kilpailuveneiden kohtaaminen kilpailualueella on kielletty.
13. Kilpailukaloiksi hyväksytään taimen, järvilohi, hauki ja ahven siten, että taimenella, järvilohella on kerroin 20 sekä ahvenella on kerroin 5.
14. Järvilohen alamitta on 61 cm. Taimenen alamitta on 51 cm. Hauen alamitta on 45 cm ja ahvenen alamitta on 30 cm. Punnitus tapahtuu kilpailukeskuksessa. Venekunta, joka tuo punnitukseen alle 50 cm pituisen taimenen tai alle 60 cm järvilohen, suoritus hylätään.
15. Yksi kilpailuvene on venekunta. Kalojen yhteispaino ratkaisee venekunnan sijoituksen. Tasatuloksessa sijoitus arvotaan.
16. Lohikalat punnitaan suolistettuina (myös munuaiset poistettuina) kidukset paikoillaan. Muut kalat punnitaan verestettyinä. Kilpailussa saaliiksi saadut hauet ovat järjestäjän omaisuutta. Saaliiksi saatu kala on välittömästi tainnutettava, verestettävä ja laitettava kylmään.
17. Protestit on jätettävä tuomarineuvostolle 10 minuutin kuluessa kilpailun tulosten julkaisemisesta. Protestimaksu on 50 €, joka
palautetaan, mikäli protesti todetaan aiheelliseksi. Tuomarineuvostoon kuuluu kilpailunjohtaja, punnituksen johtaja ja yksi arvalla valittu kippari.
18. Kilpailukortti, -numero ja -kartta on palautettava valvojille kilpailun päätyttyä turhien etsintöjen välttämiseksi.
Numeron tai kartan kadottamisesta peritään 20 €.
19. Kilpailualueella juopuneena esiintyminen ja muu sopimaton käytös on kielletty. Valvojat voivat tarvittaessa poistaa veneen
määräajaksi kilpailusta tai hylätä venekunnan kokonaan.
20. Järjestäjillä on oikeus tarkastaa veneet ja varusteet kilpailutapahtuman aikana.
21. Osanottajat osallistuvat kilpailuun omalla vastuullaan ja vastaavat veneidensä varustuksesta ja turvallisuudesta.
22. Jos näiden sääntöjen rikkomista tai vilppiä todetaan kilpailussa tai lähtöpaikalla, voi tuomarineuvosto hylätä rikkomuksiin syyllistyneen venekunnan.
23. Kilpailun järjestäjällä on oikeus käyttää tapahtumasta otettua valokuva- ja videomateriaalia mainostus- ja markkinointikäyttöön.
24. Sää olosuhteiden muuttuessa vaaralliseksi, on kilpailun järjestäjällä oikeus keskeyttää kilpailu. Ilmoitus kilpailun keskeyttämisestä annetaan puhelimitse (soitto tai tekstiviesti).
25.
Mahdolliset veroseuraamukset kuuluvat kilpailijoiden vastuulle.
26. Kilpailutapahtumassa noudatetaan sen hetkisiä viranomaisten käskemiä Korona rajoituksia.

Viimeksi päivitetty 10.08.2021 13:36
 

Euronics mökkisarja 2021 säännöt.

Tulosta

Euronics mökkisarja 2021 säännöt:

1. Kilpailun nimi on Euronics mökkisarja. Kilpailun järjestäjänä toimivat Pyssykylän uistelijat.
2. Kilpailuaika on lauantai 14.8. klo 11.00 -15.00.
3. Kilpailualue on Porttipahdan allas seuraavin rajoituksin: Lohijoki: 4-tien siltaan saakka sekä Salmurivaarasta – Tankajoki suuhun kartan mukaan.
Kilpailun lähtö- ja maalipaikkana toimii Siltaharjun kalasatama, joka toimii myös kilpailukeskuksena. Rantautumispaikkana toimii kilpailukeskus.
Kilpailunjohtaja voi antaa puhelimitse poikkeustapauksissa luvan rantautumiseen kilpailualueella.
4. Osallistumismaksu on 30 €. Ostamalla 50 € arvoisen arvan, olet oikeutettu osallistumaan kilpailun lisäksi lahjakorttien arvontaan.
Arpoja myydään kilpailukeskuksessa 14.8. klo 08.00-18.00 välisenä aikana.
Kilpailukortti ja -numero jaetaan ilmoittautumisen yhteydessä.
Numero on pidettävä näkyvillä kilpailun aikana.
5. Kilpailijoille jaetaan kilpailualueen kartta, josta ilmenee kilpailu alueen rajat.
6. Kilpailijalla on oltava kalastuksenhoitomaksu maksettuna. Järjestäjän toimesta on kilpailijoilla kisan ajaksi kalastuslupa Porttipahdalle.
7. Pyyntitapana on sallittu vetouistelu moottorivoimalla tai soutaen. Heittouistelu on kielletty.
8. Kilpailuveneet tarkistetaan ennen lähtöalueelle menoa. Merkintä tarkastuksesta tehdään järjestäjän toimesta kilpailukorttiin. Lähtöalue on merkattu poijuilla.
Lähtölupa annetaan järjestäjän toimesta. Kilpailuveneiden on oltava takaisin lähtöalueella viimeistään klo 15.00. Punnitusalue suljetaan klo 15.15.
9. Kipparipalaveri pidetään kilpailupäivänä klo 10.30
10. Vapojen määrää ei ole rajoitettu. Vapaa kohti saa olla vain yksi viehe. Perho on uistimeen verrattava viehe. Lirkkiminen
hitaasti kulkevasta tai paikallaan olevasta veneestä vapaa kädessä pitäen on kielletty.
11. PLAANAREIDEN KÄYTTÖ ON KIELLETTY. Luonnollisten syöttien käyttö täkyrakseissa on sallittu
12. Kilpailuveneiden kohtaaminen kilpailualueella on kielletty.
13. Kilpailukaloiksi hyväksytään taimen, järvilohi, hauki ja ahven siten, että taimenella, järvilohella on kerroin 20.
14. Järvilohen alamitta on 61 cm. Taimenen alamitta on 51 cm. Hauella ja ahvenella EI OLE alamittaa. Punnitus tapahtuu
kilpailukeskuksessa.Venekunta, joka tuo punnitukseen alle 50 cm pituisen taimenen tai alle 60 cm järvilohen, suoritus hylätään.
15. Yksi kilpailuvene on venekunta. Kalojen yhteispaino ratkaisee venekunnan sijoituksen. Tasatuloksessa sijoitus arvotaan.
16. Lohikalat punnitaan suolistettuina (myös munuaiset poistettuina) kidukset paikoillaan. Muut kalat punnitaan verestettyinä.
Kilpailussa saaliiksi saadut hauet ovat järjestäjän omaisuutta. Saaliiksi saatu kala on välittömästi tainnutettava, verestettävä ja laitettava kylmään.

17. Protestit on jätettävä tuomarineuvostolle 10 minuutin kuluessa kilpailun tulosten julkaisemisesta. Protestimaksu on 30 €, joka palautetaan,
mikäli protesti todetaan aiheelliseksi. Tuomarineuvostoon kuuluu kilpailunjohtaja, punnituksen johtaja ja yksi arvalla valittu kippari.
18. Kilpailukortti, -numero ja -kartta on palautettava valvojille kilpailun päätyttyä turhien etsintöjen välttämiseksi. Numeron tai kartan kadottamisesta peritään 20 €.
19. Kilpailualueella juopuneena esiintyminen ja muu sopimaton käytös on kielletty. Valvojat voivat tarvittaessa poistaa veneen määräajaksi kilpailusta tai hylätä venekunnan kokonaan.
20. Järjestäjillä on oikeus tarkastaa veneet ja varusteet kilpailutapahtuman aikana.
21. Osanottajat osallistuvat kilpailuun omalla vastuullaan ja vastaavat veneidensä varustuksesta ja turvallisuudesta.
22. Jos näiden sääntöjen rikkomista tai vilppiä todetaan kilpailussa tai lähtöpaikalla, voi tuomarineuvosto hylätä rikkomuksiin syyllistyneen venekunnan.
23. Kilpailun järjestäjällä on oikeus käyttää tapahtumasta otettua valokuva- ja videomateriaalia mainostus- ja markkinointikäyttöön.
24. Sää olosuhteiden muuttuessa vaaralliseksi, on kilpailun järjestäjällä oikeus keskeyttää kilpailu. Ilmoitus kilpailun keskeyttämisestä annetaan puhelimitse
(soitto tai tekstiviesti).
25. Kilpailutapahtumassa noudatetaan sen hetkisiä viranomaisten käskemiä Korona rajoituksia.

Viimeksi päivitetty 10.08.2021 13:29
 

Avoin taimenmestaruus 2021 säännöt.

Tulosta

Pyssykylän uistelijoiden avoin Taimenmestaruus 2021 kilpailusäännöt:
1. Kilpailun nimi on Pyssykylän uistelijoiden avoin Taimenmestaruus 2021.
2. Kilpailuaika on 13.8. klo 18.00-22.00. Lisäksi kilpailun alussa ja lopussa on siirtymäaikaa 15 min.
3. Kilpailualue on Porttipahdan allas seuraavin rajoituksin: Lohijoki: 4-tien siltaan saakka, Tankajoki-, Rantasuojoki-, Vaulo-, Kitinen- ja
Iissijoki- väylillä kartan mukaan.
Kilpailun lähtö- ja maalipaikkana toimii Siltaharjun kalasatama, joka toimii myös kilpailukeskuksena. Rantautumispaikkana
toimii kilpailukeskus.
Kilpailunjohtaja voi antaa puhelimitse poikkeustapauksissa luvan rantautumiseen kilpailualueella.
4.Kilpailu on Pyssykylän uistelijoiden jäsenille ilmainen ja seuran ulkopuolisille 30 €.. Ilmoittautua voi kilpailupäivänä lähtöpaikalla klo 17.00 alkaen.
Kilpailukortti jaetaan ilmoittautumisen yhteydessä
5. Kilpailijalla on oltava kalastonhoitomaksu maksettuna. Järjestäjän toimesta on kilpailijoilla kisan ajaksi kalastuslupa Porttipahdalle.
6. Pyyntitapana on sallittu vetouistelu moottorivoimalla tai soutaen. Heittouistelu on kielletty.
7. Lähtölupa siirtymälle annetaan järjestäjän toimesta. Kilpailukeskuksessa on oltava takaisin klo 22.15.
8. Kipparipalaveri pidetään klo 17.30.
9. Vapoja saa olla pyynnissä enintään kymmenen. Lirkkiminen hitaasti kulkevasta tai paikallaan olevasta veneestä vapaa kädessä pitäen,
on kielletty.

10. Luonnollisten syöttien käyttö täkyrakseissa on sallittu
11. Kilpailuveneiden kohtaaminen kilpailualueella on kielletty
12. Kilpailukaloiksi hyväksytään taimen ja järvilohi.
13. Järvilohen alamitta on 61 cm. Taimenen alamitta on 51 cm. Punnitus tapahtuu kilpailukeskuksessa. Venekunta, joka tuo punnitukseen
alle 50 cm pituisen taimenen
tai alle 60 cm järvilohen, suoritus hylätään
14. Yksi kilpailuvene on venekunta. Kalojen yhteispaino ratkaisee venekunnan sijoituksen. Tasatuloksessa sijoituksen ratkaisee suurin kala.
Kalat punnitaan suolistettuina
(myös munuaiset poistettuina)kidukset paikoillaan. Saaliiksi saatu kala on välittömästi tainnutettava,
verestettävä ja laitettava kylmään.

15. Protestit on jätettävä tuomarineuvostolle 10 minuutin kuluessa kilpailun tulosten julkaisemisesta. Protestimaksu on 30€, joka palautetaan,
mikäli protesti todetaan aiheelliseksi.
Tuomarineuvostoon kuuluu kilpailunjohtaja, punnituksen johtaja ja yksi arvalla valittu kippari.
16. Järjestäjillä on oikeus tarkastaa veneet ja varusteet kilpailutapahtuman aikana.
17. Osanottajat osallistuvat kilpailuun omalla vastuullaan ja vastaavat veneidensä varustuksesta ja turvallisuudesta.
18. Jos näiden sääntöjen rikkomista tai vilppiä todetaan kilpailussa tai lähtöpaikalla, voi tuomarineuvosto hylätä rikkomuksiin syyllistyneen venekunnan.
19. Sää olosuhteiden muuttuessa vaaralliseksi, on kilpailun järjestäjällä oikeus keskeyttää kilpailu. Ilmoitus kilpailun keskeyttämisestä annetaan
puhelimitse (soitto tai tekstiviesti).

20. Kilpailutapahtumassa noudatetaan sen hetkisiä viranomaisten käskemiä Korona rajoituksia.

Viimeksi päivitetty 10.08.2021 13:32
 

Seuranmestaruus -21 säännöt

Tulosta
 1. Kilpailun nimi on Pyssykylän Uistelijat ry:n vetouistelumestaruuskilpailu.
 2. Kilpailun järjestää Pyssykylän Uistelija ry.
 3. Kilpailu on avoin ja ilmainen kaikille seuran jäsenille.
 4. Kilpailussa ratkaistaan venekuntakohtainen seuran mestaruus. Venekunnan jäsenten määrää ei ole rajattu. Venekunnassa pitää olla vähintään yksi seuran jäsen.
 5. Jokainen kilpailija osallistuu kilpailuun omalla vastuullaan ja vastaavat veneidensä varustuksesta ja turvallisuudesta. Pelastusliivit pakolliset.
 6. Kipparikokous pidetään 15 minuuttia ennen kilpailun alkua ja siihen osallistuminen on pakollinen jokaiselle kipparille.
 7. Jokaisella 18–64 vuotiaalla kilpailijalla tulee olla valtion kalastuksenhoitomaksu maksettuna.
 8. Kilpailuaika 11.00–16.00
 9. Kalastus tapahtuu vetouisteluna. Heittokalastus on kielletty.
 10. Kilpailukaloiksi hyväksytään hauki, ahven, taimen (51 cm) (kerroin 5) kirjolohi ei alamittaa (kerroin 3)
 11. Lohikalat punnitaan suolistettuina, kidukset kiinni kalassa. Muut kalat verestettynä, ei suolistettuina.
 12. Kilpailun paremmuus ratkaistaan venekunnan kalasaalin painon perusteella. Suurimman kalasaaliin painon saanut venekunta on voittaja. Tasatuloksen sattuessa ratkaistaan paremmuus arvalla.
 13. Vapamäärä ei ole rajoitettu.
 14. Vavan pituutta ei ole rajattu.
 15. Vieheiden määrää ei ole rajoitettu
 16. Elektronisten apuvälineiden käyttö sallittu.
 17. Sivuplaanareiden käyttö kielletty.
 18. Luonnollisten syöttien käyttö kielletty, tekosyöttien käyttö sallittu.
 19. Kilpailijat eivät saa tahallisesti häiritä toista kilpailijaa, eikä muita vesilläliikkujia tai ranta-asukkaita.
 20. Venekunnan kippari on vastuussa siitä, että kilpailukortit palautetaan kilpailun päätyttyä järjestäjille. Kortin palauttamatta jättäneet kipparit ovat vastuussa mahdollisista etsinnöistä aiheutuvista kuluista.
 21. Protestiaika on 15 minuuttia tulosten julkaisemisesta. Protesti on tehtävä kirjallisesti. Protestimaksu on 20 € suuruinen ja se palautetaan, jos protesti hyväksytään. Protestin käsittelee ennalta ilmoitettu tuomaristo eikä sen päätöksestä voi valittaa.
 22. Kilpailun tuomaristo koostuu kilpailun ja punnituksen johtajasta sekä arvalla valitusta kipparista, joka valitaan kipparikokouksessa.

Lisätietoja kilpailun johtaja: Pasi Huttunen 0400462002

Viimeksi päivitetty 29.07.2021 14:39
 

Pyssykylän Uistelu 2021

Tulosta
 1. Kilpailun nimi on Pyssykylän Uistelu ja sen järjestää Pyssykylän Uistelijat ry.
 2. Kilpailualue on osa Vajuallasta. Kilpailualue on rajattu lähtöpaikalla olevaan karttaan.
 3. Kilpailuaika 12.06 2021 klo 12.00-16.00.
 4. Kilpailun osallistumismaksu on 30€/venekunta
 5. Kilpailukeskus on Cafe Harianna, joka on myös punnituspaikka.   
 6. Kilpailussa on yksi sarja: Venekunta. Venekunnan miehistön määrä ei ole rajoitettu.
 7. Pyyntitapana hyväksytään vain vetouistelu. Heittouistelu on kielletty.
 8. Vapa määrää, vavan pituutta tai vieheiden määrää ei ole rajoitettu.
 9. Luonnollisten syöttien ja -täkykalojen käyttö on kielletty, keinotekoisten syöttien käyttö on sallittu.
 10. Sivuplaanarien käyttö on kielletty.
 11. Kilpailukalat ja niiden alamitat; hauki 50 cm, ahven 20 cm, taimen 51cm, kirjolohi jolla ei alamittaa. Kalat mitataan leuan kärjestä yhteen puristettuna pyrstön kärkeen. Kalat, jotka alittavat järjestäjän ilmoittaman alamitan hylätään. Kalastusasetuksen 19§ määräämiä alamittoja pienemmän kalan tuominen punnitukseen aiheuttaa suorituksen hylkäämisen. Punnitus alueella on mahdollisuus mitata kalat ennen virallista punnitusta.
 12. Kalojen yhteispaino ratkaisee voittajan. Tasatuloksen sattuessa sijoitus arvotaan.
 13. Kalat punnitaan avaamattomana ja verestettyinä. Verestys tehdään heti kalan saannin yhteydessä, paitsi jalokalat, jotka myös suolistetaan ja kidukset jätetään paikalleen.
 14. Rantautuminen on sallittua vain kilpailukeskuksessa. 
 15. Kilpailijat osallistuvat kisaan omalla vastuulla.
 16. Veneen turvavarustus tulee olla lain edellyttämässä kunnossa.
 17. Valvojilla on mahdollisuus tarkistaa kilpailijan vene varusteineen.
 18. Kilpailijan on kisan päätyttyä oltava lähtöalueella.
 19. Protestit on tehtävä viimeistään 10 min. punnituksen päätyttyä tuomaristolle.
 20. Protestimaksu on 30 euroa, joka palautetaan mikäli protesti on aiheellinen
 21. Tuomaristo: kilpailunjohtaja, punnituksen johtaja ja yksi arvalla valittu kilpailija.
 22. Kilpailukortit ja -numerot on palautettava kilpailukeskukseen.
 23. Palauttamattomista kilpailunumeroista veloitetaan 20 euroa.

Kilpailussa noudatetaan Suomen vapaa-ajan kalastajien korona ohjeita ja suosituksia (www.pyssykylanuistelijat.com)

Viimeksi päivitetty 11.06.2021 11:12
 


Sivu 1 / 3