pyssykylanuistelijat.com

  • Suurenna fontin kokoa
  • Fontin oletuskoko
  • Pienennä fontin kokoa

Inarijärvi

Tulosta
Artikkelin indeksi
Inarijärvi
Kalasto
Kalastus
Kaikki sivut

Lapin pohjoisimmassa osassa sijaitseva Inarijärvi on Suomen kolmanneksi suurin ja toiseksi syvin järvi. Sen leveys on 50 ja pituus 80 kilometriä. Suurin syvyys on 92 metriä. Rantaviivaa on yhteensä 3 308 kilometriä ja saaria 3 318. Inarijärven vedet laskevat itäpuolella sijaitsevan luusuan kautta Paatsjokeen ja edelleen Jäämereen.

Iltarusko Inarijärvellä

Inarinjärvi sijaitsee kallioperän vanhassa hautavajoamassa. Alue vapautui viimeisen jääkauden jääpeitteestä noin 9000 vuotta sitten, jolloin altaan pohjoisosaan muodostui jääjärvi. Jään vetäytyessä lounaaseen avautui salmiyhteys Jäämereen ja Inarijärven merivaihe alkoi. Maankohoamisen seurauksena merivaihe kesti vain muutamia satoja vuosia. Sen jälkeen yhteys Jäämereen katkesi ja nykyinen Inarijärvi muodostui. Jäätikön virtaussuunasta muistuttavat pohjoiskoilliseen suuntautuvat selänteet, saaret ja niemet. 

Kartta: Inarijärven sijainti

Rannat ovat kivisiä ja jyrkkiä, mutta myös suojaisia lahtia ja hiekkarantoja tavataan. Järven erikoisia luonnonmuodostelmia ovat pitkät ja kapeat salmet joita kutsutaan nuoriksi. Ranta- ja vesikasvillisuus sekä pohjaeliöstö kuvastavat järven karuutta ja pohjoista sijaintia. Kalastolle on ominaista lohensukuisten kalojen runsaus ja monimuotoisuus. 

Inarijärven vedenlaatu on suurimmaksi osaksi erinomainen erilaisiin käyttötarkoituksiin, sillä siihen kohdistuva ihmisen aiheuttama kuormitus on järven kokoon nähden vähäinen.Viimeksi päivitetty 15.03.2010 15:06